Logo wit

Borging

shutterstock

Gegarandeerd objectieve & kwalitatieve metingen

Om de objectiviteit en kwaliteit van onze metingen te garanderen, volgen onze auditors bepaalde gedragsregels. Hebt u het gevoel dat een auditor die toch niet volgt? Dan kunt u bij onze integriteits– of klachtencommissie te rade gaan. Die loketten staan onder leiding van een externe persoon om eerlijkheid te kunnen garanderen.

Edit Content
Tom Dissel

Als een meting volgens u niet helemaal waarheidsgetrouw of onafhankelijk uitgevoerd is, kunt u bij onze integriteitscommissie terecht. Tom Dissel staat aan het hoofd van dat loket en behandelt uw klacht nauwkeurig. Nadat het onderzoek afgerond is, zal hij u van de uitslag op de hoogte houden.

“Toen ik door Qualis werd benaderd om voorzitter van de integriteitscommissie te worden, hebben we uitgebreid gesproken over doelen, beleid, werkwijze enz. Ik kende de manier van werken en de achterliggende gedachte van LOSK.

Ik juich de ontwikkeling van de branche met Qualis erin sterk toe en kan die alleen maar zien als een verbetering. Als voorzitter van de integriteitscommissie zal ik ingekomen klachten over de integriteit van Qualis of haar auditors behandelen. Ongeacht wie de klacht indient, zal die altijd serieus genomen worden en onderzocht worden door de commissie.

In mijn rol als commercieel en operationeel directeur bij Toekomst Schoonmaakbedrijven zijn integriteit, oprechtheid en transparantie voor mij en voor mijn organisatie erg belangrijk. Men vroeg mij voor die functie omdat men zei, en ik citeer “aangezien jouw naam en reputatie als integer ondernemer in de branche algemeen bekend zijn, ben je de juiste persoon voor deze rol”. Dat is een mooi compliment, op die benadering ben ik trots. Ook mijn voorzittersrol zal ik dus met diezelfde integriteit oppakken!

Vanuit mijn eigen overtuiging dat ik die functie naar eer en geweten zal kunnen en willen invullen, heb ik vrij snel ja gezegd. Het is mij een genoegen om de ontwikkeling in de schoonmaakbranche daarmee te steunen en zo die een beetje te helpen.

Ik hoop u in deze functie nooit te hoeven spreken, maar ik ben er als er aanleiding toe is.”

Tom Dissel

Commercieel en operationeel directeur bij Toekomst Schoonmaakbedrijven

Edit Content
Stefan Faaij

Klachten over hoe een meting uitgevoerd werd, kunt u bij de klachtencommissie melden. Zo kunt u ons helpen om perfectie te bereiken. Als u uw klacht bij ons indient, zal voorzitter Stefan Faaij die behandelen. Na afloop laat hij u weten welke stappen we naar aanleiding van uw klacht genomen hebben.

“Enige tijd geleden ben ik door Qualis gevraagd om voorzitter van de klachtencommissie te worden.

Na een uitgebreid gesprek werd mij duidelijk dat Qualis een belangrijke en serieuze rol in onze branche speelt. Ik voel me uiteraard vereerd dat ik mijn steentje kan bijdragen. Als voorzitter van de klachtencommissie beheer ik de binnengekomen klachten over uitgevoerde metingen. Dat kan een klacht zijn van een van de drie stakeholders: het schoonmaakbedrijf, de opdrachtgever of de intermediair.

Ik steun volledig de ontwikkeling met de intrede van Qualis en meen oprecht dat die zal bijdragen aan verdere professionalisering, transparantie en eenduidigheid in de branche. Daarom ben ik bereid daarvoor tijd vrij te maken indien nodig. Iedere klacht zal serieus en grondig onderzocht worden, waarna we onze bevindingen steeds terugkoppelen.

Juist omdat de firma Qualis zelf het initiatief neemt om zo’n belangrijke commissie op te zetten, is mijn gevoel van vertrouwen in de oprechtheid van haar doelstellingen alleen maar versterkt. Ik hoop u functioneel in deze rol niet te woord te hoeven staan. Dat wil immers zeggen dat alles naar wens van alle betrokkenen gaat.”

Stefan Faaij

Operationeel Directeur bij Van Alem Schoonmaak

Bestuurslid en Lid Platform MKB bij branchevereniging Schoonmakend Nederland