Logo wit

De tien zekerheden van Qualis

De kernwaarden van Qualis

Hieronder vindt u de kernwaarden van Qualis terug. Als u op ons vertrouwt, kunt u er zeker van zijn dat die nauwgezet gevolgd zullen worden. Wilt u meer informatie over onze werkwijze? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

IMG

1. Onafhankelijk

Wij werken helemaal zelfstandig en zijn niet met schoonmaakbedrijven of intermediairs verbonden.

2. Objectief

Bij Qualis onderzoeken we de kwaliteit en de afspraken die gemaakt werden tussen schoonmaakbedrijf en opdrachtgever.

3. Alleen werkprogramma is de leidraad

Met het actuele werkprogramma meten we de kwaliteit van de werkzaamheden, zodat we perfect op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken.

4. Meten direct na uitvoering van de werkzaamheden

Om accurate metingen te kunnen garanderen, komen wij (vrijwel) direct na de uitgevoerde diensten langs.

5. Geen onterechte afkeuringen

Wij meten doelgericht de kwaliteit van de poetsklus en doen niet mee aan dure hermetingen na een afkeuring.

6. Bewezen kwaliteitmeetsysteem: LOSK-QMS

Onze metingen gebeuren keer op keer met het bewezen meetsysteem LOSK-QMS. Daarbij ligt de nadruk op een juist en eerlijk verslag over de schoonmaakkwaliteit.

7. Differentiatie in de gemeten onderdelen

In ons meetsysteem differentiëren wij de waardes van verschillende onderdelen. U verliest daarom minder punten voor een stoffig roostertje dan voor een vuil toilet. We keuren niet af om af te keuren.

8. Professionele analyses, verslaglegging en advies

Meteen na de meting sturen we u een overzichtelijk en compleet verslag van onze resultaten. Als u dat wenst, kunnen we u ondersteunen om de gebreken die daarin aan het licht komen aan te pakken.

9. Metingen verricht door gekwalificeerde en opgeleide auditors

Onze geaccrediteerde auditors komen allemaal uit de schoonmaakbranche en krijgen bij ons een diepgaande opleiding. Bovendien zijn ze niet aan schoonmaakbedrijven gebonden.

10. De kosten van de metingen zijn vriendelijk en niet commercieel

Ons grootste doel is de schoonmaaksector eerlijker te maken. Daarom stellen wij onze correcte en deskundige meting tegen een betaalbare prijs ter beschikking.