Logo wit

Social impact label (MVO)

Een bewijs van duurzaamheid & maatschappelijke verantwoordelijkheid

Een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) keurmerk behalen, is een positieve stap voor bedrijven die hun inzet voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid willen laten zien. Het proces om zo’n keurmerk te behalen, kan variëren. Qualis Insight biedt daarbij met haar Social Impact Label een goed doordacht MVO-keurmerk. Hier zijn enkele algemene stappen die u kunt volgen:

  • Onderzoek en selecteer een MVO-keurmerk: Er zijn verschillende MVO-keurmerken beschikbaar, afhankelijk van uw branche en doelstellingen. Ons Social Impact Label is toepasbaar op de waarden van een breed spectrum aan organisaties.
  • Beoordeel uw huidige praktijken: Evalueer de huidige bedrijfspraktijken qua maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat omvat aspecten zoals milieubeheer, sociaal beleid en ethiek.
  • Bedenk verbeterpunten: Bepaal gebieden waarop uw bedrijf verbeteringen kan aanbrengen om aan de eisen van het MVO-keurmerk te voldoen. Dat kunnen zaken zijn als een verminderde CO2-uitstoot, betere arbeidsomstandigheden en ethische inkooppraktijken.
  • Stel een MVO-team samen: Wijs een team binnen uw organisatie aan dat verantwoordelijk is om een MVO-keurmerk te behalen. Dat team kan bestaan uit medewerkers van verschillende afdelingen en moet de benodigde acties coördineren.
  • Ontwikkel een MVO-plan: Stel een gedetailleerd MVO-plan op met concrete doelstellingen en maatregelen om de gewenste verbeteringen te realiseren.
  • Implementeer verbeteringen: Voer de in het MVO-plan geïdentificeerde maatregelen uit en zorg ervoor dat uw bedrijf aan de eisen van het gekozen keurmerk voldoet.
  • Rapporteer en documenteer: Houd nauwkeurige verslagen bij van de MVO-activiteiten en prestaties van uw bedrijf. Dat zal nodig zijn om het keurmerk aan te vragen.
  • Vraag het keurmerk aan: Dien een aanvraag in bij de organisatie die het MVO-keurmerk beheert. Zorg ervoor dat u alle vereiste documentatie en bewijzen verstrekt.
  • Laat een audit uitvoeren: Qualis Insight zal een audit uitvoeren om te controleren of uw bedrijf aan de gestelde eisen beantwoordt.
  • Behaal het MVO-keurmerk: Als uw bedrijf aan alle vereisten voldoet, ontvangt u het Social Impact Label. Dat MVO-keurmerk toont aan dat u een maatschappelijk verantwoorde ondernemer bent.

Wanneer u een MVO-keurmerk behaald heeft, is dat een bewijs van toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het keurmerk kan een positieve impact op uw bedrijfsreputatie en klantenrelaties hebben. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de eisen van het keurmerk en blijvende inspanningen te leveren om aan die normen te voldoen.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie over het Social Impact Label – MVO-keurmerk.

Naam organisatie
Plaats
Keurmerk
Behaald
Geldig tot
ACW bv
Hoogvliet – Rotterdam
Social Impact Label (gehele organisatie)
25/04/24
24/04/27
KNOL Cleaning Solutions
Dordrecht
Social Impact Label (gehele organisatie)
03/05/24
03/05/27